Председателят на ДАЗД откри изложба „Детството в приемна грижа“

01.10.2015г.

Приемната грижа трябва да се професионализира и стандартизира и Държавната агенция за закрила на детето работи в тази посока, заяви при откриването на изложбата „Детството в приемна грижа“ председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. Приемната грижа трябва да промени живота на детето, да му даде крила, да го развива. Благодаря на приемните родители за усилията да създадат увереност в децата, и на организациите, които подкрепят развитието на приемната грижа, каза още г-жа Жечева.

Експозицията е организирана от Националната асоциация по приемна грижа и Мтел и е подредена пред Народния театър „Иван Вазов“. Тя пресъздава емоционални моменти от ежедневието на приемните семейства – както на родителите, така и на децата. В снимките фотографът и автор на изложбата Радич Банев е уловил най-важния елемент на приемната грижа – споделянето на обич.

В откриването на изложбата участваха Мария Благоева – член на Управителния съвет на Националната асоциация поприемна грижа и приемна майка, и представителят на Мтел Илияна Захариева.

Журналистът Драгомир Симеонов прочете три от есетата, изпратени в НАПГ от участници в конкурса за есе и снимка „Аз водя, ти водиш“, част от инициативата на НАПГ за популяризиране на добрите истории в приемната грижа.

На откриването присъстваха приемни родители, експерти и представители на неправителствени организации, ангажирани с каузата.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.