Председателят на ДАЗД Офелия Кънева участва в политически форум на високо ниво на ООН

Председателят на ДАЗД Офелия Кънева участва в политически форум на високо ниво на ООН

15.07.2017г.

[su_slider source="media: 2446,2447,2448" limit="24" link="lightbox" class="su-slider"] [/su_slider]

Късно снощи българско време председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева представи темата за детското участие в правенето на политики за деца на политически форум на високо ниво на Икономическия и социален съвет на ООН по устойчиво развитие. Форумът се проведжа в Ню Йорк и ще приключи на 19-ти юли.

"За мен е чест да се обърна днес към вас от името на Българското Правителство!

България стриктно спазва правата на детето и осигурява участието на децата във всички процеси, засягащи живота им. Всички свързани с децата политики в България следват основан на правата им подход с отчитане на най-добрия интерес и вземат под внимание възгледите и мнението на самите деца. България твърдо вярва, че никое решение или инициатива не бива да се изпълняват без пълноценното участие на децата и Българското Правителство прави всичко възможно за въвличането на децата в процесите, засягащи детството им и определящи тяхното бъдеще.

България е активен застъпник, също и в качеството си на съпредседател на Групата на Приятелите на Децата и с оглед на целите на устойчивото развитие, на детското участие на глобално равнище и на признаването на децата като двигател на промяната, а не обект на чужди инициативи. Огромна стъпка в тази насока бе направена с приемането на Програмата за устойчиво развитие 2030 и ние сме твърдо решени да превърнем детското представителство в реалност.

Искам да дам конкретен пример, как България на практика осигурява детското участие и представителство. Съгласно Конвенцията за правата на детето в България през 2003г. Правителството създаде Детски Съвет, който е отражение на Министерски Съвет предвид неговата мисия и задачи, с единствената разлика, че е изцяло съставен от деца. Тридесет и три деца от всички краища на България се избират в рамките на достъпна и прозрачна процедура за двегодишен мандат като членове на Съвета.

Дневният ред на Детския Съвет повтаря програмата на Националния Съвет за Закрила на Детето, който е водещият български координационен орган, отстояващ позициите на децата по въпросите, свързани с техните права, пред всички участници във вземането на решения. Никое разискване на Министерски Съвет не минава без допитване до децата и никой нормативен акт не се приема без отчитане на предложенията на децата.

Най-скорошен пример е приемането на Закона за Предучилищното и Училищното Образование, влязъл в сила през 2016г., който бе формулиран в тясно сътрудничество с децата и стана ключов етап в усилията на Българското Правителство да обвърже целите на устойчивото развитие с децата. Чрез този нормативен акт устойчивото развитие бе заложено като една от деветте ключови училищни дисциплини и темата на устойчивото развитие бе интегрирана в цялостния образователен процес. По разбираем за тях начин децата усвояват главните принципи на устойчивото развитие чрез двупосочен процес на обучение, който ги мотивира и им позволява да предприемат във всекидневния си живот действия за устойчиво развитие, носещи промяна във и отвъд техните общности.

С приемането на Програма 2030 международната общност потвърди своята решимост за осигуряване на детското участие, като успехът на програмата зависи от това, доколко ще успеем да ангажираме децата като истински двигател на позитивната промяна в името на устойчивото развитие.

България не спира да бъде застъпник на правата на децата и детското участие във всички междуправителствени процеси с твърдото убеждение, че децата трябва да са в основата на всички глобални инициативи.

Благодаря ви!"

http://webtv.un.org/