Председателят на ДАЗД Офелия Кънева ще вземе участие в политически форум на високо ниво на Икономическия и социален съвет на ООН по

12.07.2017г.

[su_slider source="media: 2353" limit="24" link="lightbox" title="no" class="su-slider"] [/su_slider]

Офелия Кънева ще представи напредъка на България в детското участие или как децата участват в правенето на политика за деца. Точно по тази тема страната ни е една от водещите в областта на детското участие не само в Европа, а и в световен план. Форумът е изключително важен, защото на него ще се представят целите на хилядолетието – Дневен ред 2030.

Постоянният представител на България към ООН посланик Георги Панайотов ще бъде модератор на събитието, а председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева ще представи изказването на България – темата за участието на децата във взимане на решения, които пряко ги касаят, както и участието им в правенето на политика за децата.

Форумът на високо ниво ще се проведе между 11-ти и 19-ти юли.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.