Председателят на ДАЗД Офелия Кънева на гости в „Дарик кафе”

09.09.2016г.

За децата, настанени в бежанските центрове у нас, за промените в Семейния кодекс и в процедурите по осиновяване, както и за Младежкия музикален фестивал - чуйте в следващия разговор:

https://soundcloud.com/sacp-government/09-dazd

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.