Председателят на ДАЗД Офелия Кънева получи награда от Академията за лидери по време на конференция посветена на детското здраве

22.06.2017г.

Наградата бе връчена на Офелия Кънева за нейния активен принос за създаване на качествено нова среда за развитие на децата в България, както и за проявени лидерски качества, борба със статуквото, инерцията и апатията.

"За мен е изключителна чест и тържествен момент да получа това отличие. Наградата идва в много подходящ момент лично за мен. Почти се бях отказала да се боря със статуквото и да работя за организирането на по-добра действителност. За мен е привилегия да бъда отличена точно от млади хора с това високо отличие". Това сподели с присъстващите председателят на Държавната агенция за закрила на детето.

„Много искам да видя нас, десетте институции, грижещи се за децата на България, заедно като десетте пръста на ръцете, единни и грижещи се за децата", допълни още г-жа Кънева.

Почетни гости по време на конференцията "Детско здраве в ЕС и България" бяха Скендер Сила, ръководител на представителството на Световната здравна организация у нас и проф. Владимир Пилософ, председател на Българската педиатрична асоциация. Господин Сила очерта основните рискови фактори за детското здраве - агресията, интернет, неправилната диета и свързаните с това заболявания.

Като един от приоритетите на ДАЗД за 2018г ще бъде именно здравословното детско хранене. Офелия Кънева, заяви също така, че усилията в тази посока трябва да бъдат на цялото общество, не само на специализираните органи.

[su_slider source="media: 2853,2854,2855" limit="84" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"] [/su_slider]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.