Председателят на ДАЗД Офелия Кънева се срещна с представители на министерствата на труда, на здравеопазването, на социалната политика и

02.06.2017г.

Делегати от 12 души, представители на министерствата на труда, на здравеопазването, на социалната политика и на защита правата на децата от Украйна се срещнаха днес с председателят на ДАЗД Офелия Кънева. Те са в България по покана на Иван Нейков, директор на Балкански институт по труда и социалната политика.

На срещата г-жа Кънева запозна делегатите с функциите на Държавната агенция за закрила на детето като координиращ и мониториращ орган, с 10-те органа по закрила на детето и как се осъществява връзката между тях. В хода на разговора стана въпрос и за работата на агенцията в международно отношение – участието и в различни комитети и работни групи, свързани с правата на децата. Също така председателят на ДАЗД сподели с представителите на Украйна за дейността на Националния съвет за закрила на детето, за Съвета на децата към Държавната агенция и със приоритетите на агенцията за 2017-та година.

Г-жа Кънева разказа на присъстващите за Националната телефонна линия за деца 116 111 и как с нейното активно популяризиране през последната година това е довело до повече обаждания от деца и възрастни, търсещи подкрепа и помощ.

Делегатите от своя страна споделиха за повода на посещението си България, а именно проследяване на процеса за социални услуги в страната. За посещенията си в няколко различни такива услуги и за срещите си с представители на общините, в които се намират тези услуги.

Г-жа Кънева разказа и за основните предизвикателства пред България и респективно пред агенцията, освен деинституциализацията. Това са „непридружените малолетни/непълнолетни деца чужденци, защитата на децата в дигиталната среда, агресията между деца и детското участие в правенето на политика за деца“.

Офелия Кънева изрази мнението, че контакта с Украйна на политическо ниво е много важен за нас. „Единствената политика, която не се е повлияла от смяната на различни правителства у нас, това е политиката за деца. Всеки следващ кабинет надгражда предшествениците“, каза още на срещата председателят на Държавната агенция.