Председателят на ДАЗД Офелия Кънева стартира срещи с посланици на всички държави у нас

20.04.2017г.

Първата такава среща бе с д-р Наргиз Гурбанова, Доктор на философските науки, Извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан в Република България.

Срещата се състоя в Държавната агенция за закрила на детето. И двете страни поеха ангажимент за активен обмен на информация и на експерти по отношение на правенето на политика за деца.

Госпожа Кънева запозна д-р Наргиз Гурбаванова с 3-те приоритета, които Държавната агенция за закрила на детето постави за 2017г., а именно: утвърждаването на модела за детско участие в обществения и политически живот, разгръщането на политиките за деца за всички деца и въвличането на професионалните общности.

Председателят на ДАЗД представи на посланик Гурбанова Националната програма за закрила на детето за 2017 година. Програмата ще бъде предоставена на д-р Наргиз Гурбанова, която от своя страна се ангажира да я изпрати на правителството в страната си. По този начин, по модел на българската Национална програма, ще бъде изготвена първата програма за закрила на детето в Азербайджан.

Офелия Кънева пое ангажимент да предостави на посланик Гурбанова информация за всички лицензирани доставчици на социални услуги у нас, а посланикът, от своя страна, да изпрати същата информация за социалните услуги в Азербайджан. Така ще се осъществи на практика взаимен обмен между социалните услуги в двете държави.

И от двете страни беше споделен интересът по отношение на стимулиране на детското участие в правенето на политика за деца. Д-р Наргиз Гурбанова пое ангажимент за гостуване на децата от Съвета на децата към ДАЗД в посолството на Азербайджан в България като домакинството ще се състои във второто полугодие на 2017г.

Също така посланик Гурбанова категорично заяви участието си в различни събития по отбелязването на 1-ви юни. По повод Деня на детето ДАЗД ще направи Национален календар по отбелязване на празника, като идеята е цялата седмица от 29-ти май до 4-ти юни, включително, да бъде посветена на детето.

Офелия Кънева и д-р Наргиз Гурбанова се договориха за обмен на експерти от неправителствени организации, от представители на местната власт, както и на специалисти от академичната общност.

Държавната агенция за закрила на детето се ангажира с популяризирането на Международния филмов фестивал „Азербайджанско семейство”, организиран от Комитета по въпроси на семейството, жените и децата на Република Азербайджан.