Председателят на ДАЗД подкрепи Ателие "Прегърни ме"

29.03.2016г.

<div class="single_news">

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева подкрепи Ателие „Прегърни ме“, което дава шанс на деца, лишени от родителска грижа, заедно с художници, артисти, писатели и журналисти, да развиват своите таланти - да рисуват, четат книги, играят театър, създават кукли и копринени ангели.

Тя бе гост на представянето на най-новата книга на Ателието - „Шест илюстрирани разказа от книгата на Йордан Радичков „Ние, врабчетата“.

На откриването участваха 16-те деца от домовете за деца, лишени от родителска грижа в с. Доганово и вече закрития дом "Асен Златаров“ – гр. София, които са автори на илюстрациите към разказите.

Заедно с момчетата и момичетата от Ателието г-жа Жечева се наслади на врабешките истории, прочетени от актьорите Владимир Димитров, Марта Вачкова и Рашко Младенов.

Специални гости на събитието бяха Роза и Димитър Радичкови – деца на писателя Йордан Радичков.

Това е петата книга, която излиза с илюстрации на деца от Ателие "Прегърни ме".

[su_slider source="media: 4889"]

</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.