Председателят на ДАЗД поздрави социалните работници с професионалния им празник

15.03.2016г.

<div class="single_news">

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ г-жа Ева Жечева поздрави социалните работници за техния професионален празник. В приветствието си г-жа Жечева изразява признателността си към всички, които ежедневно се сблъскват с проблемите и личните истории на хората и неуморно се грижат за спазването на човешките права на нуждаещите се от помощ:

"Със своята работа вие доказвате, че да си социален работник не е професия – това е призвание. Защото да разбереш болката на непознат човек и да не щадиш време и сили за решаването на проблема му, означава преди всичко да имаш голямо сърце.

ДАЗД оценява високо взаимодействието си със специалистите, които са се посветили на закрилата на децата - най-важната част от обществото ни. В работата с тях се изисква висок професионализъм, специфично внимание, умение за взимане на бързи и верни решения за разрешаването на проблемите в най-добрия интерес на дете в риск или семейство, изпаднало в беда.

В днешния празничен ден не можем да не се обърнем и към предизвикателствата пред които сме изправени в динамично променящата се среда. Най-сериозното от тях е да надградим системата за закрила на детето и да я превърнем в система, която гарантира детското благосъстояние като подкрепя българското семейство - естествената среда за развитие на всяко дете. Важно условие за постигане на резултат е изграждането на ефективна система за превенция, на разработване на подходящи механизми и мерки за ранно детско развитие и на интегрирани услуги за детето и семейството - здравни, образователни, социални. По този начин ефективно ще противодействаме на детската бедност и социално изключване.

Вярвам, че с усилията на институциите, гражданския сектор и обществото ще създадем подходящата среда, в която всеки родител и дете може да разчита на подкрепа, ако сам не може да се справи с проблемите си. Прилагането на интегрирания подход в нашата работа е доказал своята ефективност и е променил към по-добро хиляди детски съдби.

Бъдете опора за всички, които имат нужда от грижа и помощ, от подадена ръка, разбиране и съвет в трудни житейски моменти", пожелава на социалните работници г-жа Жечева.

[su_slider source="media: 4943"]

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/pozdravitelen_adres.pdf&…; download="all" viewer="google"]

</div>