Председателят на ДАЗД посети приюта на отец Иван в с. Нови хан

17.09.2015г.

<div class="single_news">

Нуждите на децата и грижата за тях в приюта в с. Нови хан и в с. Якимово обсъдиха председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-га Ева Жечева и отец Иван.

Председателят на ДАЗД, по чиято инициатива се проведе срещата, се запозна и разговаря с част от живеещите в с. Нови хан деца и родители. Те споделиха за своето ежедневие и мечтите си.

„Хората идват при вас със своите болки и страхове, вие им давате подслон и сили да продължат напред. ДАЗД ще Ви подкрепи, за да осигурите по-добра грижа за децата“, заяви по време на срещата г-жа Жечева. За да се реализира това председателят на ДАЗД и отец Иван се договориха да бъде разработена методология за предоставяне на услугата „Социално общежитие за майки с деца и семейства“, за каквато е лицензиран Дома за сираци „Св. Николай“. Ще бъде оказана и подкрепа със специалисти /логопеди/, които да работят с 3 от децата.

Общо 140 са децата в с. Нови хан и с. Якимово. Всички те са записани и посещават детска градина и училище, като 11 момчета ще се обучават в Софийската духовна семинария.

„Активно си сътрудничим със социалните работници. Те ни оказват подкрепа в процеса на възпитание и интегриране на децата от приюта“, заяви свещеникът. Той подчерта, че е необходимо да се засили социалната функция на църквата.

Г-жа Жечева и отец Иван ще инициират провеждането на дискусия, посветена на обществената грижа за децата в България.

[su_slider source="media: 5247"]

</div>