Председателят на ДАЗД посети два центъра за деца

14.03.2018г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова посети Дневен център за деца и/или младежи с увреждания (ДЦДМУ) и Център за обществена подкрепа в кв. Надежда, София. Тя разговаря с директорите на ДЦДМУ, Любов Пенева и на ЦОП, Янита Петрова. Те очертаха проблемите, които срещат във всекидневната работа и по какъв начин могат да бъдат решавани. Не малка част от децата на училищна възраст посещават единствено дневните центрове за социална рехабилитация и интеграция и остават извън образователната система, посочиха директорите. Те подчертаха необходимостта от психологична подкрепа, разкриване на услуги за родителите и работа със семействата. Необходимо е също и по-голяма информираност и подкрепа от страна  на обществото.