Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДАЗД ПОСЕТИ ДВА ЦЕНТЪРА, ПРЕДЛАГАЩИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА В БУРГАС

30.01.2020г.

На 30.01.2020 г. председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова и д-р Теодора Иванова, главен секретар на ДАЗД посетиха Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) в комплекс „Лазур“ в гр. Бургас. Целите на посещението беше да се запознаят отблизо с ежедневието и грижите, които се полагат за децата.

С вълнение и усмивки момичетата и момчетата, живеещи в Центъра посрещнаха гостите,  разказаха им за любимите си занимания и ги поканиха в уютните си стаи.  По-късно, като едно голямо семейство, те с радост демонстрираха и готварските си умения в приготвянето на сладкиши.

Центърът за деца и младежи е социална услуга за деца, предоставяна от Община Бургас и в момента там са настанени 13 потребители – 7 деца и 6 младежи със специални потребности. За тях се грижи екип от 14 човека, а  услугата е под ръководството на г-жа Мария Попова. По време на срещата тя разказа, както за грижите и трудностите, така и за напредъка, който специалистите са постигнали в развитието на децата.

В Дома за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) „Вяра Надежда и Любов“ – гр. Бургас са настанени 46 деца на постоянна медицинска грижа. Там се предоставят също дневна и седмична подкрепа на деца с увреждания и деца с аутизъм, отглеждани в семейна среда, които се нуждаят от рехабилитация, физиотерапия и специфични грижи. В изпълнение на процеса по деинституционализация, към момента е в ход трансформиране на специализираната  

По време на посещението г-жа Гергана Димитрова, социален работник и г-жа Кавръкова, главна медицинска сестра разказаха за специализираните медицински грижи, които се полагат и за постигнатите положителни резултати в развитието на потребителите на услугата. Специалистите посочиха, че в дома се грижат за деца с много тежки малформации и дадоха пример със сиамските близнаци от гр. Сливен. Д-р Елеонора Лилова и д-р Теодора Иванова разгледаха отделението по неонатология, дневния център за деца с увреждания и залите за специализирани дейности: зала по релационна психомоторика, стая за музико-терапия, стая за арт-терапия, „Библиотека на играчката” и зала за рехабилитация.

Децата и младежите получиха много подаръци, а специална изненада предизвикаха книгите със собственоръчно написани послания на учениците от ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив, които са автори на инициативата „Истинското богатство за човека е доброто, което е сторено за другия“.

След като се убедиха в добрите грижи, които се полагат за децата, представителите на ДАЗД останаха уверени за тяхното ежедневие и подкрепата за личното развитие според индивидуалните потребности на всяко дете.