Председателят на ДАЗД призова за незабавни координирани действия за гарантиране правата на децата в спор за родителски права

08.06.2016г.

<div class="single_news">

Децата имат нужда от обединените ни усилия, те са национален приоритет и е недопустимо интересите им да се засенчват от действията на възрастните, заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева днес на заседание на парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта. Темата на заседанието бе „Деца в родителски конфликт – как да гарантираме правата им“.

В дискусията участваха омбудсманът на Република България, заместник-министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, представители на МВР, на съда и прокуратурата, на Съюза на частните съдебни изпълнители, на неправителствени организации.

<em>Правото на детето да осъществява контакти и с двамата си родители, когато те са разделени е основно негово право, регламентирано в чл.9, т.3 от Конвенцията на ООН за правата на детето.</em>

[su_slider source="media: 4854"]

</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.