Председателят на ДАЗД присъства на откриването на център по природни науки

24.04.2018г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова присъства на откриването на център по природни науки „Еврика“ в столичното 51-во средно училище „Елисавета Багряна“. Чрез центъра ще се развива в учениците екологично мислене и интерес към природните науки. За постигането на тази цел ще допринася специално разработена учебна среда, допълнена от внедрени технологии, позволяващи осъществяването на експерименти, изследвания, събиране и обработка на данни, анализ и представяне на резултатите. В центъра учениците ще бъдат стимулирани да дават воля на любопитството си и да разгръщат потенциала, който имат, като едновременно с това повишават и успехите си. Той е финансиран от фондацията "Америка за България", от спонсори и от средства от училищния им бюджет.

Официално центърът беше открит от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и от кмета на София Йорданка Фандъкова. На събитието присъстваха още д-р Ваня Кастрева, началник на Регионално управление по образование София-град, директори на училища и др.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.