Председателят на ДАЗД проведе среща с психолога Младен Владимиров

07.08.2018г.

Потребностите и ценностите на днешните млади хора обсъдиха председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова и психологът Младен Владимиров.

 

Срещата е част от консултационния процес, който председателят на ДАЗД стартира в контекста на изработване на новата Национална стратегия за детето. В него се търсят идеите и мненията на широк кръг професионалисти, институции и неправителствени организации. „По този начин ще успеем да планираме политики и мерки за всички деца, с които да подпомогнем тяхното развитие и да подкрепим новото поколение на България“, подчерта д-р Лилова.

 

Г-н Владимиров се съгласи, че е необходимо в бъдещия стратегически документ заложените цели да бъдат съобразени с потребностите на новото поколение и да се опират на мултидисциплинарния подход в работата на органите по закрила.