Председателят на ДАЗД проведе среща с психолога Иван Игов

21.08.2018г.

Закрилата на децата от насилие и развитие на талантите на всички млади хора обсъдиха председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова и психологът Иван Игов.

 

Разговорът е част от консултационния процес, който председателят на ДАЗД реализира в процеса на изработване на новата Национална стратегия за детето. Чрез поредицата от срещи д-р Лилова търси мненията на широк кръг професионалисти, институции и неправителствени организации, за да бъдат създадени подходящи стратегически политики.

 

Двамата дискутираха възможностите за проучване на детското мнение и как да бъдат формулирани следващи допитвания до децата, за да бъде направен качествен анализ на резултатите.

 

Иван Игов представи своя опит и добри практики в работата с деца по темата за насилието в училищна среда, както и идеи за мерки, които да бъдат заложени в Националната стратегия за детето.

 

Д-р Лилова и психологът обсъдиха и бъдещи съвместни действия за реализиране на инициативата на ДАЗД „Живот без насилие в детската градина и училището“.