Председателят на ДАЗД проведе среща с психолога Иван Игов

21.08.2018г.

Закрилата на децата от насилие и развитие на талантите на всички млади хора обсъдиха председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова и психологът Иван Игов.

 

Разговорът е част от консултационния процес, който председателят на ДАЗД реализира в процеса на изработване на новата Национална стратегия за детето. Чрез поредицата от срещи д-р Лилова търси мненията на широк кръг професионалисти, институции и неправителствени организации, за да бъдат създадени подходящи стратегически политики.

 

Двамата дискутираха възможностите за проучване на детското мнение и как да бъдат формулирани следващи допитвания до децата, за да бъде направен качествен анализ на резултатите.

 

Иван Игов представи своя опит и добри практики в работата с деца по темата за насилието в училищна среда, както и идеи за мерки, които да бъдат заложени в Националната стратегия за детето.

 

Д-р Лилова и психологът обсъдиха и бъдещи съвместни действия за реализиране на инициативата на ДАЗД „Живот без насилие в детската градина и училището“.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.