Председателят на ДАЗД: Процесът на деинституционализация е повод за национална гордост

23.06.2016г.

<div class="single_news">

„Процесът на деинституционализация е повод за национална гордост. Той обедини всички, ангажирани с правата на децата, и се превърна в кауза на съмишленици“, заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева, която откри конференцията „Процесът на деинституционализация – напредък и предизвикателства“ в Народното събрание на Република България.

България е постигнала значителен напредък в деинституционализацията през изминалите пет години. Закрити са всички 24 дома за деца с увреждания, а броят на живеещите в институции е намалял със 78 % /от 6 730 през 2010 г. до 1 502 през 2015 година/.

Децата и младежите с увреждания, изведени от специализираните институции за деца и настанени в новите резидентни услуги, стават все по-самостоятелни, подобрява се  здравословното им състояние и физическо развитие. Това показват резултатите от извършената оценка на 1291 деца и младежи с увреждания, настанени в центрове за настаняване от семеен тип, създадени по проект „Детство за всички“, реализиран от Държавната агенция за закрила на детето в периода 2010 – 2015 г.

Все повече деца и младежи с увреждания, преместени от специализираните институции, се чувстват по-сигурни и спокойни в услугите от семеен тип. Новите къщички им предоставят възможността да бъдат себе си, да бъдат част от общност и да развиват потенциала си. Преместването на момчетата и момичетата от институциите не е финал на процеса, а начало на подобряване на живота им, на пълното включване в общността и цялостно зачитане на техните права.

Оценката бе извършена въз основа на сключеното в края на 2015 г. споразумение между Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Националното сдружение на общините и Фондация „Лумос“ - един от водещите експерти в деинституционализацията в световен мащаб.

Целта бе да се сравни развитието на всяко от децата с предишната оценка, изготвена по времето, когато са живеели в институциите и да се направят изводи и препоръки по отношение на качеството им на живот в новите услуги. Изследването даде национално представителни данни за постигнатите резултати от процеса на промяна на грижата за децата пет години след старта на изпълнението на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“.

Заместник-министърът на труда и социалната политика г-жа Деница Сачева представи резултатите от реформата за деинституционализация на грижата за децата от началото й през 2010 г. до сега.

През този период са предотвратени случаи на изоставяне на 13 600 деца, a 8400 деца са успешните реинтеграции в семейна среда. Осиновени са над 4200 деца. Към май 2016 г. в приемни семейства са настанени 2367 деца, а други 6338 деца получават грижа в семейства на роднини или близки.

В конференцията участваха г-жа Дора Крумова, Европейска комисия, ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване”, г-жа Джорджет Мълхеър – изпълнителен директор на Фондация „Лумос, г-н Алекс Кристопулос – ръководител за Европа, г-н Трендафил Меретев – директор и г-н Бисер Спиров – ръководител „Развитие“ на Фондация „Лумос“ - България. Мнението на младите хора за резултатите от оценката бяха представени от групата за детско участие на Фондация „Лумос“ – деца и млади хора с интелектуални затруднения.

[su_slider source="media: 4788,4789"]

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/rezultati_-_ocenka_-_lum…; download="all" viewer="microsoft"]

</div>