Председателят на ДАЗД се включи в празника на Фондация „Карин дом“

25.06.2016г.

<div class="single_news">

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева бе гост на празника за 20-годишнината на Фондация „Карин дом“.

С много вълнение тя разказа за подкрепата и мотивацията, която е получила лично от г-н Иван Станчов – председател на Управителния съвет на Фондацията, за да се посвети и работи за спазването на правата на децата.

За изминалите две десетилетия над 2000 деца със специални нужди и техните семейства са получили подкрепа от специалистите на ресурсния и обучителен център на „Карин дом“.

Благодарение на усилията на г-н Станчов и неговите колеги, организацията е постигнала значителни успехи в изграждане на толерантността в българското общество към децата и хората с увреждания.

Г-жа Кънева подари на момчетата и момичетата, които ползват услугите на терапевтичния център, пана за рисуване и ги покани лично да гостуват в ДАЗД със своите картини и да подпомогнат инициативата за създаване на Галерия на децата в сградата на ДАЗД.

&nbsp;

</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.