Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Председателят на ДАЗД се обърна за съдействие към НСОРБ заради зачестилите случаи на удавени деца

14.08.2013г.

Във връзка с увеличаващите се случаи на удавили се деца в неохраняеми водоеми председателят на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ Ева Жечева се обърна за съдействие към Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

В писмо до изпълнителния директор г-жа Гинка Чавдарова председателят на ДАЗД настоява кметовете да разпоредят извършване на проверка на водните обекти на територията на поверената им община по отношение на спазване на правилата за обезопасяване при стопанисването и управлението им, детайлно регламентирани в Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи.

По данни на Българския червен кръст от началото на 2013 г. 15 деца са намерили смъртта си на неохраняеми плажове и водоеми. За цялата изминала година броят им е бил 22. Анализът на инцидентите показва, че в повечето случаи те са резултат от обстоятелства, които могат да бъдат избегнати. Според данните, смъртта за удавените момчета и момичета е заради липсата на контрол, включително и родителски, както и заради слабата плувна подготовка на децата. Затова е необходимо да се обърне особено внимание на образователните инициативи, които ще повишат информираността на децата за опасностите, които крият необезопасените водоеми. Кметовете на общини трябва ефективно да прилагат санкционната дейност в случаите на констатирани нарушения, но и да създадат подходящи места за свободното време на младите хора, призовава Жечева.

Само чрез съвместните усилия на ангажираните институции ще се постигне положителен резултат в посока предотвратяване на бъдещи инциденти с деца, завършва писмото си председателят на ДАЗД.