Председателят на ДАЗД се обърна за съдействие към НСОРБ заради зачестилите случаи на удавени деца

14.08.2013г.

Във връзка с увеличаващите се случаи на удавили се деца в неохраняеми водоеми председателят на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ Ева Жечева се обърна за съдействие към Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

В писмо до изпълнителния директор г-жа Гинка Чавдарова председателят на ДАЗД настоява кметовете да разпоредят извършване на проверка на водните обекти на територията на поверената им община по отношение на спазване на правилата за обезопасяване при стопанисването и управлението им, детайлно регламентирани в Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи.

По данни на Българския червен кръст от началото на 2013 г. 15 деца са намерили смъртта си на неохраняеми плажове и водоеми. За цялата изминала година броят им е бил 22. Анализът на инцидентите показва, че в повечето случаи те са резултат от обстоятелства, които могат да бъдат избегнати. Според данните, смъртта за удавените момчета и момичета е заради липсата на контрол, включително и родителски, както и заради слабата плувна подготовка на децата. Затова е необходимо да се обърне особено внимание на образователните инициативи, които ще повишат информираността на децата за опасностите, които крият необезопасените водоеми. Кметовете на общини трябва ефективно да прилагат санкционната дейност в случаите на констатирани нарушения, но и да създадат подходящи места за свободното време на младите хора, призовава Жечева.

Само чрез съвместните усилия на ангажираните институции ще се постигне положителен резултат в посока предотвратяване на бъдещи инциденти с деца, завършва писмото си председателят на ДАЗД.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.