Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Председателят на ДАЗД се срещна с УНИЦЕФ

12.03.2018г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова се срещна с Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България. Те обсъдиха въпроси по бъдещото сътрудничество между двете организации. Мария Хесус Конде представи Програма за сътрудничество България – УНИЦЕФ, 2018-2020 г. с акцент върху очакваните резултати, ключовите показатели за напредък, изходните данни и целите. Двете страни договориха следваща тематична работна среща относно изпълнението на дейностите по Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца,  2017-2020 г.

Във връзка с проучване на УНИЦЕФ за насилието, което ще бъде проведено сред деца и възрастни с цел изработване на нови стандарти в социалната политика за превенция на насилието, ще бъдат предоставени резултатите, въз основа на които ще се въведат препоръките. От международната организация подчертаха очакванията си за лидерската роля на ДАЗД във въвеждането и популяризирането на добрите практики и препоръки, установени в изследването.

Д-р Елеонора Лилова запозна екипа на УНИЦЕФ с актуалното състояние на Национална денонощна телефонна линия 116 111 и сподели за необходимостта от осъвременяване на техническите характеристики.

Мария Хесус Конде сподели опита на организацията при създаване на по-достъпни уеб-базирани канали за комуникация, които са приоритет на нейните политики и изрази желание за партньорство в реализирането на иновациите в България.

На работната среща участваха още Елена Атанасова, програмен директор „Мониторинг правата на детето“, Милена Харизанова, програмен директор „Закрила на детето“ и държавен експерт Илияна Христова, дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“ към ДАЗД.