Председателят на ДАЗД се срещна с председателя на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към НС

31.05.2017г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето, госпожа Офелия Кънева, се срещна с господин Славчо Атанасов, председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към НС.

Госпожа Кънева запозна своя събеседник с приоритетите, които ДАЗД поставя за настоящата 2017-та година, а именно: утвърждаване на модела за детско участие в обществения и политически живот; разгръщане на политиките за деца за всички деца и въвличане на професионалните среди. Господин Атанасов изказа желанието си за бъдещо сътрудничество в работата за българските деца, заявявайки готовността си за участие в бъдещите редовни заседания на Националния съвет за закрила на детето. Двамата се съгласиха, че децата са национален приоритет, който заслужава адекватна и навременна подкрепа.

[su_slider source="media: 2866,2867" limit="84" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"] [/su_slider]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.