Председателят на ДАЗД се срещна с председателя на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към НС

31.05.2017г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето, госпожа Офелия Кънева, се срещна с господин Славчо Атанасов, председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към НС.

Госпожа Кънева запозна своя събеседник с приоритетите, които ДАЗД поставя за настоящата 2017-та година, а именно: утвърждаване на модела за детско участие в обществения и политически живот; разгръщане на политиките за деца за всички деца и въвличане на професионалните среди. Господин Атанасов изказа желанието си за бъдещо сътрудничество в работата за българските деца, заявявайки готовността си за участие в бъдещите редовни заседания на Националния съвет за закрила на детето. Двамата се съгласиха, че децата са национален приоритет, който заслужава адекватна и навременна подкрепа.

[su_slider source="media: 2866,2867" limit="84" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"] [/su_slider]