Председателят на ДАЗД се срещна с председателя на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта в 44-то Народно събрание

27.07.2018г.

Създаването на новата Национална стратегия за детето и реализирането на съвместни инициативи бяха акценти в срещата на председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова с г-н Славчо Атанасов, председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта в 44-то Народно събрание.

Двамата обсъдиха разработения рамков документ, който набелязва основните стъпки в създаването на стратегията, както и приоритетни области, които да бъдат включени в процеса на консултиране по него.

Постигната бе договореност за активно взаимодействие между ДАЗД и Комисията по всички въпроси, свързани децата.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.