Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Председателят на ДАЗД се срещна с председателя на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта в 44-то Народно събрание

27.07.2018г.

Създаването на новата Национална стратегия за детето и реализирането на съвместни инициативи бяха акценти в срещата на председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова с г-н Славчо Атанасов, председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта в 44-то Народно събрание.

Двамата обсъдиха разработения рамков документ, който набелязва основните стъпки в създаването на стратегията, както и приоритетни области, които да бъдат включени в процеса на консултиране по него.

Постигната бе договореност за активно взаимодействие между ДАЗД и Комисията по всички въпроси, свързани децата.