Председателят на ДАЗД се запозна с работата на Центъра по приложен поведенчески анализ

13.09.2018г.

С грижата и обучението на деца с разстройства от аутистичния спектър се запозна председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова. Тя посети Центъра по приложен поведенчески анализ на Сдружение „Аутизъм днес“. В него специално обучени специалисти – поведенчески терапевти, работят с 36 деца и техните семейства. Използва се познатата в световен мащаб техника за лечение на аутистични разстройства - Приложен поведенчески анализ (Applied Behavior Analysis).

Терапията е индивидуална, а в досието на децата се добавят и различни графики, чрез които може да се отчете постигнатия напредък. Методите, които се използват, са считани за най-напредналите терапевтични и образователни интервенции за деца с аутизъм и развитийни разстройства. „За да се постигне по-добър резултат и развитие на знанията и уменията на децата от аутистичния спектър, нашето сдрежуние организира тренинги за родители и за учители“, информира Владислава Цолова от „Аутизъм днес“.

Председателят на ДАЗД беше впечатлена от използваните иновативни методи и покани специалистите от Центъра за приложен поведенчески анализ да се включат в подготовката на новата Национална стратегия на детето, като представят своите идеи и мнения по планираните приоритетни области и цели.