Председателят на ДАЗД се срещна с изпълнителния директор на Националната мрежа за децата

Председателят на ДАЗД се срещна с изпълнителния директор на Националната мрежа за децата

08.10.2018г.

Създаването на новата Национална стратегия за детето и реализирането на Националната кампания „Живот без насилие за всички деца“ бяха акцентите в срещата на председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова и изпълнителния директор на Националната мрежа за децата (НМД) г-н Георги Богданов.

Двамата обсъдиха дейността на работните групи, ангажирани със създаването на новия стратегически документ, в основните тематични области: здраве и здравословен начин на живот, образование, семейна среда и алтернативни грижи, безопасна и сигурна среда и достъп до правосъдие, отдих, свободно време и детско всекидневие. Г-н Богданов обърна внимание, че по тези приоритети мнение са изказвали и представителите на детската мрежа на НМД „Мегафон“. Техните гледни точки са включени в Бележник 2018, издаден от неправителствената организация. Д-р Лилова разказа за предложенията на младите хора от Съвета на децата към ДАЗД, направени по време на Националната консултативна среща, проведена на 01 октомври в гр Пловдив: създаване на „зелени болници“, „сигурна дигитална среда“, „образование, което подготвя децата за бъдещето“, „грижовна и безопасна семейна и социална среда”, осигуряване на възможности за развитие на талантите на момчетата и момичетата от малките населени места.

Председателят на ДАЗД представи стартиралата Национална кампания „Живот без насилие за всички деца“ с мото „#ДЕЙСТВАЙ!“. Тя е в изпълнение на Националната програма за закрила на детето 2018 година, одобрена от Министерски съвет, и се реализира в партньорство със Съвета на децата към ДАЗД, Министерството на образованието и науката, Синдиката на българските учители, Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България и Сдружение на директорите в средното образование.

Д-р Лилова и г-н Богданов се обединиха около посланието, че децата са силни личности, които могат да изградят своя живот без насилие, защото всяко момче и момиче е достатъчно важно като част от цялото общество и може да бъде активно и да живее в безопасна и сигурна за него среда, като основна отговорност е държавата да изгражда подкрепяща за това политика.  

Срещата с изпълнителния директор на НМД е част от консултационния процес, който председателят на ДАЗД реализира в процеса на изработване на новата Национална стратегия за детето. Чрез поредицата от срещи д-р Лилова търси мненията на широк кръг професионалисти, институции и неправителствени организации, за да бъдат създадени подходящи стратегически политики.