Председателят на ДАЗД се срещна с Н. Пр. г-жа Лйерка Алайбег, посланик на Република Хърватия у нас

11.05.2017г.

Срещата беше една от поредицата планирани дискусии с посланици, които ДАЗД организира с цел запознаване на посолствата с дейността на Държавната агенция за закрила на детето и каузата за защита на детските права, включително за участието им в правенето на политика.

Председателят на ДАЗД, госпожа Офелия Кънева, запозна Н.Пр. госпожа Алайбег с приоритетите, които Агенцията поставя за настоящата календарна година, а именно: утвърждаване на модела за детско участие в обществения и политически живот, разгръщане на политиките за деца за всички деца и въвличане на професионалните общности. Особено внимание бе обърнато на първия приоритет – утвърждаването на модела за детско участие, който се състои в правото на децата да дават мнение и взимат решения по пряко касаещи ги въпроси.

От своя страна, Н.пр. Алайбег пое ангажимент да се присъедини към отбелязването на седмицата на детето за 1-ви юни и да гостува на предстоящо заседание на Съвета на децата, като приеме членове в посолството, за да обсъдят съвместно бъдещи каузи и инициативи

.[su_slider source="media: 2969,2970,2971" limit="25" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"] [/su_slider]