Председателят на ДАЗД се срещна с представител на Европейската социална мрежа

10.03.2017г.

Днес се състоя среща на председателя на Държавната агенция за закрила на детето, Офелия Кънева, с Алфонсо Монтеро, директор отдел „Политики“ на Европейската социална мрежа. В дискусията, на която присъства и заместник-председателят д-р Валентин Димитров, подробно бяха обсъдени възможности за бъдещо сътрудничество между Агенцията и Европейската социална мрежа.

Госпожа Кънева запозна г-н Монтеро с приоритетите, които ДАЗД поставя за 2017-та година и сподели както някои от основните предизвикателства в работата, така и вече постигнатите до момента успехи. Господин Монтеро изказа готовността си за кооперация и пълното си съгласие със становището, че децата са не само социален, но и национален приоритет.

Срещата приключи с разглеждане на потенциалните възможности, които се откриват пред Държавната агенция като партньор на Европейска мрежа и уговорка за последваща комуникация.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.