Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Председателят на ДАЗД се срещна с представител на Европейската социална мрежа

10.03.2017г.

Днес се състоя среща на председателя на Държавната агенция за закрила на детето, Офелия Кънева, с Алфонсо Монтеро, директор отдел „Политики“ на Европейската социална мрежа. В дискусията, на която присъства и заместник-председателят д-р Валентин Димитров, подробно бяха обсъдени възможности за бъдещо сътрудничество между Агенцията и Европейската социална мрежа.

Госпожа Кънева запозна г-н Монтеро с приоритетите, които ДАЗД поставя за 2017-та година и сподели както някои от основните предизвикателства в работата, така и вече постигнатите до момента успехи. Господин Монтеро изказа готовността си за кооперация и пълното си съгласие със становището, че децата са не само социален, но и национален приоритет.

Срещата приключи с разглеждане на потенциалните възможности, които се откриват пред Държавната агенция като партньор на Европейска мрежа и уговорка за последваща комуникация.