Председателят на ДАЗД се срещна с дистрикт гуверньора на Ротари България

16.10.2015г.

Политиките и приоритетите на Държавната агенция за закрила на детето и Ротари клуб България, и възможностите за взаимодействие, обсъдиха председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева и Дистрикт гуверньорът на Ротари България г-жа Нина Митева. В срещата участва и г-н Пламен Минев -дистрикт гуверньор /2009 – 2010 г./.

Председателят на ДАЗД покани Ротари България да обединят усилията си в защита на интересите на децата и на уязвимите групи. Участниците в срещата бяха единодушни, че има общи сфери, в които могат да си сътрудничат в интерес на децата. Дистрикт гуверньорът изрази готовност да подкрепи инициативи за популяризиране на правата на децата, както и чрез младежката структура Ротаракт да съдействат на Съвета на децата.

Г-жа Жечева и г-жа Митева се договориха да бъде подписано рамково споразумение за взаимодействие в мобилизиране на обществената грижа и обществеността в подкрепа на децата.