Председателят на ДАЗД се срещна с арменска правителствена делегация

23.07.2015г.

<div class="single_news">

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева представи системата за закрила на децата в България и дейността на агенцията на среща с арменска правителствена делегация.

Гости на Агенцията бяха представители на министерствата на труда и социалната политика, на образованието и науката и на териториалната администрация и извънредните ситуации, на местния офис на УНИЦЕФ и на Фондация „Спасете децата“. Те са на официално посещение в България с цел обмен да добри практики в сферата на социалната политика.

Процесът на координация между ДАЗД и останалите институции, работата на Националния съвет за закрила на детето и на Съвета на децата, процесът на замяна на институционалната грижа за деца с увреждания с грижа в общността, работата с деца в риск от отпадане или вече отпаднали от училище и услугите в общността, насочени към такива деца, бяха част от темите, към които проявиха интерес членовете на делегацията.

[su_slider source="media: 5322,5323"]

</div>