Председателят на ДАЗД се срещна с Групата от експерти за борба с трафика на хора към Конвенцията на Съвета на Европа

23.02.2015г.

<div class="single_news">

Председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева се срещна с Групата от експерти за борба с трафика на хора /ГРЕТА/, която мониторира изпълнението на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора. България е сред първите 10 страни, ратифицирали документа.

Групата се ръководи от г-жа Петя Несторова – изпълнителен секретар на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора. В нея са включени и трима членове на Секретариата на Конвенцията – г-ца Рита Суперман, г-н Ян ван Дайк и г-н Маркус Лехнер. Това е вторият мониторинг след приемането на стратегическия документ, първият бе извършен през 2010 г.

Тeма на разговора днес бяха законодателните гаранции срещу трафика на хора, функциониращите 20 кризисни центрове и правилата за настаняване на деца в тях, извършените от ДАЗД проверки в тези услуги и предприетите действия за повишаване на ефективността на работата им, мерките за защита срещу повторно превръщане на дете в жертва, броят на непридружените непълнолетни деца, влезли в страната ни и на идентифицираните като жертви на трафик.

През последните три години Държавната агенция за закрила на детето е наблюдавала и координирала действията на институциите по 726 случая на непридружени малолетни и непълнолетни деца от 22 страни по произход - Сирия, Афганистан, Мали, Ирак, Алжир, Кот Д”Ивоар, Конго, Камерун, Мароко, Египет, Руанда, Гвинея, Пакистан, Нигерия, Еритрея, Гана, Армения, Сиера Леоне, Сомалия, Гамбия, Иран и без гражданство. По данни на Държавната агенция за бежанците броят на непридружените деца-граждани на трети страни, потърсили закрила в Р България съгласно Закона за убежището и бежанците, с всяка изминала година непрекъснато расте.

От 2012 г. до момента в Държавната агенция за закрила на детето не са постъпили сигнали за случаи на деца чужденци, търсещи или получили закрила, които да са били жертви на трафик.

[su_slider source="media: 5537,5538"]

</div>