Председателят на ДАЗД участва в шампионат за деца в риск

17.04.2018г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова награди победителите от XXIX Държавен индивидуален шампионат за деца в риск. Той се проведе в комплекс "Спортна София 2000" в Зона Б5. Шампионатът се организира от Спортна федерация за деца в риск и е под наслов "Спортът достъпен за всички деца" и е част от "София – Европейска столица на спорта". В турнирите участват момчета и момичета от клубовете „Широко сърце” и от домовете за деца, лишени от родителски грижи в страната, ЦНСТ, СУПЦ и ВУИ, на възраст между 12 и 18 години. Първенството привлече близо 300 възпитаници от 20 социални институции, домове за деца в риск и центрове за настаняване от семеен тип в цялата страна.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.