Председателят на ДАЗД участва на Цифрова Асамблея

25.06.2018г.

В Националния дворец на културата се проведе първия ден от международния форум Цифрова асамблея, която се организира от Европейската комисия и Българското председателство на Съвета на ЕС. Д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) бе сред гостите на дигиталния форум, който се организира на най-високо равнище. Събитието бе открито от европейския комисар по цифрова икономика и общество Мария Габриел, Евелин Гебхард, вицепрезидент на ЕП, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски и министър-председателя Бойко Борисов. То е част от Европейската седмица на цифровизацията и иновациите, която ще се състои от 25 - 29 юни в София. Цифровата асамблея събира повече от 1000 заинтересовани страни и политици за обсъждане на цифровата политика на ЕС и последствията от последните технологични разработки. Основни теми на тазгодишната асамблея ще бъдат цифровите умения, киберсигурността, изкуственият интелект и цифровото бъдеще на Европа, а специален фокус ще бъде цифровизацията на Западните Балкани.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.