Председателят на ДАЗД участва в работна среща с представители на BBRZ GROUP в Австрия

24.02.2017г.

На 24-ти февруари, председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева замина за Виена, за участие в работна среща с представители на BBRZ GROUP. Срещата е по повод стартирането на двустранни проекти между България и Австрия относно детското психично здраве.

По същото време заместник председателят на ДАЗД д-р Валентин Димитров се включи в третата експертна среща, инициирана и организирана от Българска педиатрична асоциация. Целта на срещата е да се обсъди състоянието на ваксинационната програма в България и доколко е осъществен напредък по обсъдените проблеми от Първата и Втората експертни срещи.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.