Председателят на ДАЗД участва в среща на Организационния комитет на неформалните семинари на АСЕМ по правата на човека в Сингапур

11.02.2017г.

На 9-ти февруари, 2017-та година се проведе среща на Организационния комитет на неформалните семинари на АСЕМ по правата на човека. Водеща тема беше предстоящото отбелязване на 20-тата годишнина от създаването на фондация „Азия – Европа“ в град София, България.

В рамките на дневния ред беше дискутирана оценка на изминалия 16-ти семинар и подготовка на провеждането на 17-я семинар в България. От страна на българската делегация бе съобщено, че са предприети действия по организиране на мястото на провеждане на семинара. Информирано беше, че българската страна предлага семинарът да се състои в София в рамките на месец ноември и бе подчертано, че изборът на датите е свързан с важността, която България отдава на Международния ден на правата на детето – 20 ноември.

Заглавието на семинара е <strong>„Правата на човека и децата”</strong>. Госпожа Офелия Кънева представи темите, предложени от България, както и идеите, които стоят зад тях. Бяха разпространени и предложенията за слоган/мото на събитието, разработени от Съвета на децата към МС. Българската делегация излезе и с предложение за включване на едно дете към всяка делегация, с цел да се реализира на практика стремежът за повишаване на детското участие. Идеята е децата да участват в паралелни работни групи и да дискутират по същите въпроси в рамките на форума. От страна на ЕС бе изразена подкрепа за предложените от България теми и избрания подход.

Заседанието бе открито от посланик Карстен Варнеке, изпълнителен директор на АСЕФ. От страна на Организационния комитет присъстваха представители на АСЕФ, Швеция, Филипините, Китай, Швейцария, ЕС, Франция и Индонезия. От името на България участваха г-жа Офелия Кънева, председател на Държавната агенция за закрила на детето, и г-жа Александра Димитрова, дипл. служител ІV степен в дирекция „Права на човека” в МВнР.

Посланик Варнеке оцени високо миналогодишния неформален семинар по правата на човека в Китай, който е затвърдил принципните идеи, че всички лица следва да вземат участие в защитата и утвърждаването на своите права, както и на тези на другите. Отбеляза, че през тази година се навършват 20 години от създаването на АСЕФ, както и 20 години от първото провеждане на неформалния семинар на АСЕМ по правата на човека.

Фондация „Азия-Европа“ e уникална по своята същност структура, която дава възможност за неформален диалог и развитие на двустранни и многостранни връзки между Азия и Европа, целящи да сближат двата региона, да спомогнат за оформянето на координирана стратегия за развитие и постигането на по-балансиран политически и икономически ред.