Председателят на ДАЗД участва в Националната годишна среща по приемна грижа

29.10.2015г.

"Осигуряването на семейна среда промени и продължава да променя живота на хиляди деца в България, дава им възможност не само да сбъднат мечтите си, но и да растат, да учат, да се изграждат като личности. А това се случва, защото до тях има хора като вас, които им дават своята любов, емоционална и морална подкрепа“, с тези думи председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева се обърна към участниците в Националната годишна среща по приемна грижа „Загрижени за грижата“. Форумът се организира от Националната асоциация за приемна грижа (НАПГ).

Г-жа Жечева подчерта, че чрез процеса на деинституционализация страната ни е постигнала значителен напредък в осигуряване на правото на всяко дете да живее в семейна или близка до семейната среда, на социално включване и достоен живот в общността. „Професионалните семейства трябва да бъдат не само обучавани, за да помогнат на детето да преодолее травмите на своето ранено детство, а да имат интегрирана среда, която разбира и реагира на потребностите на семейството и детето, да гарантира неговите права и интереси. Развитието на приемната грижа е свързано с развитието на системата за закрила на децата, от образователната и професионалната квалификация на работещите в сферата на социалните, здравните и образователните услуги. Затова усилията на институциите и неправителствените организации трябва да са насочени към създаване на подкрепяща среда за приемните семейства. Имате пълната подкрепа на ДАЗД, за да гарантираме заедно правата и интересите на децата“, допълни председателят на ДАЗД.

Към приемните семейства поздравления поднесе и Омбудсманът на Република България, г-жа Мая Манолова.

Близо 100 приемни родители и специалисти по приемна грижа ще обсъждат в следващите 3 дни стратегии за справяне с тежки събития, поведение при раздяла с приемното дете, съвети за грижа за деца с увреждания, работа с деца, жертви на насилие. Младите хора, отглеждани в приемни семейства, ще се обучават как да се справят с конфликтите, да общуват по-пълноценно с приемните си родители и ще се запознаят с основните си права.

По време на откриването г-жа Жечева и г-жа Манолова връчиха наградите в конкурса „Аз водя, ти водиш“, организиран от НАПГ и Мтел. Конкурсът имаше за цел да разкаже за ефектите от приемната грижа върху децата и техните родители. В него участваха момчета и момичета, които живеят в приемни семейства, приемни братя и сестри, социални работници и граждани.