Председателят на ДАЗД участва в откриването на Детска и младежка зона в град Сливен

23.04.2015г.

<div class="single_news">

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева участва в церемонията на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ), с която бе открита първата по рода си Детска и младежка зона. Тя е филиал на Център за работа с деца на улицата. Дейността на новата услуга ще бъде насочена основно към деца в конфликт със закона и уязвими деца, както и деца в риск. В рамките на иновативен и комплексен подход ще им бъде предоставяна интензивна психо-социална помощ, разнообразни образователни дейности, както и подкрепа за развитието на социални и житейски умения.

„Една от сферите, в които работим най-усилено в момента, е детското правосъдие. Става въпрос не просто за правата на децата, а за общочовешки ценности, които ни правят по-силни като родители, професионалисти и общество. Много важно е, че новият Център на УНИЦЕФ в град Сливен ще работи не само с децата, а и със семействата, защото родителите също имат нужда от подкрепа, за да се справят с предизвикателствата“, заяви г-жа Ева Жечева.

Представителят на УНИЦЕФ за Българияг-жа Таня Радочай сподели<em>:„</em>Ние в УНИЦЕФ вярваме, че всяко дете идва на този свят със своя потенциал. И е в полза както на личността, така и на семейството, а и на обществото да развият пълния потенциал на децата. Искаме децата в Сливен да имат шанса да оцеляват, да се развиват, да са здрави и образовани. С откриването на Детската и младежка зона ще помагаме и на тийнейджърите от 10 до 18 г., които са допуснали определени грешки в живота си, да получат втори шанс – това е шанс и за обществото да поправи отношението си към уязвимите деца и децата в конфликт със закона“.

Пъстрата церемония по откриването на Детската и младежка зона в Сливен беше съпътствана с музика на живо от знаменития оркестър „Карандила“, както и с рисуването на графити от местни млади таланти в областта на изобразителното и уличните изкуства.

Сред гостите на събитието бяха посланик Стефан Тафров, постоянен представител на България в ООН; г-н Димитър Сяров, Областен управител на Сливен; г-жа Деяна Костадинова, секретар на Президента по социалните политики и младежта; г-н Ваньо Шарков, заместник-министър на здравеопазването.

Новият тип услуга е базиран на проактивен, интегриран подход и ще предоставя на децата и техните семейства всеобхватна подкрепа (правна, образователна, социална), от която те ще имат нужда процеса си на реинтеграция и ресоциализация. Детската и младежка зона ще предоставя подходящи и насърчителни условия за работа с деца и младежи с проблемно поведение, които напускат или са на прага да напуснат училище; деца в конфликт със закона; уязвими деца или деца в риск.

„Ние си сътрудничим превъзходно с УНИЦЕФ и искам да заявя и пред властите в държавата, че сме сред общините в страната, които работят по всички социални програми и до този момент не сме се отказали от нито една дейност – независимо дали се финансира от държания бюджет или от местния. Откриването на филиал към Центъра за работа с деца на улицата е поредното доказателство, че имаме нужда от интегрирани политики, за да гарантираме, че децата от всички етноси ще получат равен шанс за достъп до образование, здравеопазване и правосъдие“, заяви г-н Кольо Милев, кмет на община Сливен.

Сливен е един от регионите, в които Детският фонд на ООН работи най-интензивно на територията на България. Причината за това е, че Сливен е населеното място с най-голям брой деца сред населението си – около 45 000 – и в същото време има една от най-сериозните концентрации на проблеми и предизвикателства пред живота и развитието на децата. Сред тях са: висок процент детска смъртност; висок процент на ранните бременности; висок процент на незаписване в детска градина или отпадане от училище.

[su_slider source="media: 5429,5432"]

</div>