Председателят на ДАЗД участва в работна среща за ранното детско развитие

27.07.2018г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова участва в работна среща, посветена на ранното детско развитие. Тя беше организирана от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. В нея взеха участие и зам.-министър Деница Сачева, г-жа Иванка Шалапатова - Фондация „За нашите деца“, експерти от ДАЗД и МОН.

По време на срещата бяха обсъдени ключовите области за пълноценната грижа в ранна възраст (0-7 г.): майчино и детско здраве, здравословно хранене, ранно учене и предучилищно образование, сигурност и безопасност и позитивно родителство. Споделени бяха национални и европейски практики, които могат да бъдат използвани при създаването на стратегически документ за ранно детско развитие.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.