Председателят на ДАЗД участва в заседание на Националния съвет по превенция на престъпността

31.07.2018г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова взе участие във второто за годината заседание на Националния съвет по превенция на престъпността (НСПП), което се проведе в Министерството на вътрешните работи.

Представителите на министерства, агенции и дирекции представиха отчети за изпълнение на дейностите, заложени за второто тримесечие на работната програма за превенция на престъпността в страната. Споделени бяха добрите практики и анализи за организиране на свободното време и ограничаване на употребата на алкохол и наркотични вещества и техните аналози сред децата и учениците; от дейността на Комисиите за обществен ред и сигурност като ефективна форма за превенция на местно ниво; взаимодействие с медиаторите от етническите общности за намаляване на конфликтните ситуации при работата на Регионалните здравни инспекции и центровете за спешна медицинска помощ; ограничаване на извършването на кражби на селскостопанска продукция и създадената организация за охрана на селскостопанското имущество от лицензирани охранителни фирми; намаляване на посегателствата над туристи и спазване на на обществения ред през летния туристическия сезон.

Председателстващият НСПП министър Валентин Радев отбеляза отличното взаимодействие между ангажираните институции. Той подчерта ключовото значение на превантивните дейности в борбата с престъпността и изтъкна, че успешната превенция зависи от съвместните усилия на държавни и местни органи, обществени организации и граждани.

Членовете на секретариата продължават работата по изработването на нов тригодишен план за дейността на Съвета за периода 2019-2021 г., в който ще залегнат актуални теми и мерки за превенция и противодействие на престъпността.