Председателят на ДАЗД участва в дискусия за деинституционализацията на деца

05.10.2018г.

Председателят на Държавна агенция за детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова участва в дискусионен форум на тема „Деинституционализацията в България – промяна на нагласи, практики и политики“. „Децата растат тук и сега. Наш ангажимент е да им осигурим подходящи условия и подкрепа, за да развият потенциала си и да намерят своето място в обществото ни“, заяви д-р Лилова при обобщаването на резултатите от срещата. От своя страна, г-н Бисер Спиров – изпълнителен директор на Фондация „ЛУМОС“, организатор на събитието, подчерта важната роля на ДАЗД в гарантиране на най-висшия интерес и правата на детето в процеса на деинституционализация.

По време на форума представители на държавни институции и неправителствени организации, ангажирани с промяната на грижата за деца, дискутираха ключови елементи, които трябва да се спазват в процеса:

  • Комуникация и повишаване на информираността;
  • Управление на процеса;
  • Стратегически преглед на национално ниво;
  • Анализ на регионално ниво;
  • Моделиране на услугите според потребностите на децата;
  • Планиране прехвърлянето на ресурсите;
  • Оценка, подготовка и извеждане на децата;
  • Развитие и пренасочване на работната сила;
  • Логистично планиране и администриране на целия процес;
  • Мониторинг и оценка.

След това участниците обсъдиха защо е важно децата и младите хора да бъдат информирани и въвлечени в процеса на промяна на грижа, как да се разработват политики, които да са разбираеми и приобщаващи за всички, как да се спазват правата на децата при оценката, подготовката и преместването от специализираните институции в подходящи услуги. Дискутирана беше и необходимата подкрепа на родителите и семействата за превенция на изоставянето, реинтеграция и приемна грижа, както и създаването на подходящи услуги, включително и мобилни, за подготовка за самостоятелен и независим живот от ранна детска възраст.     

Обобщените изводи и предложения ще бъдат изпратени на Постоянната експертна работна група по деинституционализация.