Председателят на ДАЗД: Чрез Националната информационна система ще изведем децата на светло

18.10.2017г.

<p style="text-align: justify;">Държавна агенция за закрила на детето участва в годишната среща на местните власти, която беше организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и се проведе в к.к.Албена от 15 до 17 октомври 2017 г.</p>
<p style="text-align: justify;">Офелия Кънева запозна местните власти с важността от изграждането на Национална информационна система за деца в България, каквато е регламентирана още през 2008 г. от българското законодателство. Председателят на Държавната агенция изложи своята визия и решимостта си да направи всичко възможно да се реализира системата. С нея ще изведем децата на България на светло, подчерта г-жа Кънева.</p>
<p style="text-align: justify;">Това ще се случи чрез създаване на софтуерен хъб, в който ще влизат данните от всички институции, работещи за закрила на детето - Министерството на образованието и науката, Агенцията за социално подпомагане, Министерство на вътрешните работи, Министерство на младежта и спорта, Министерството на правосъдието, Министерството на културата, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на външните работи и не на последно място общините.</p>
<p style="text-align: justify;">Чрез въвеждането на тази иновация ще се улесни установяването на истинността на сигнала и по-важното – ще се съкрати значително времето за спасяване на дете в риск; ще се постигне реална подкрепа на професионалистите и ще се осигури ефективност в грижата за децата. Благодарение на националната информационна система ще може да се реагира в рамките на от двайсет минути до два часа, докато сега са нужни три до четири месеца.</p>
<p style="text-align: justify;">[su_slider source="media: 7517,7519,7518,7521" height="600"]</p>