Председателят на ДАЗД ще работи за безопасен интернет сред децата

12.04.2018г.

Председатилят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова проведе първа среща с представители на едни от най-големите организации и ведомства, работещи за безопасен интернет сред децата и младежите. Тя представи различни инициативи, по които ДАЗД работи усилено и договори партньорски отношения за реализирането им. Участниците в срещата изразиха готовност за съвместна работа по постигане на най-важната цел - онлайн безопасността на децата в България.

В работното заседание участие взеха Георги Апостолов, координатор в Национален център за безопасен интернет, Деян Благоев от „Булбера“, Адриана Панайотова и Гергана Стоянчева от Национален дигитален алианс, Ивелина Атанасова, председател на Фондация „Дигиталните деца“ и Гергана Анева, началник отдел „Международно сътрудничество и европейска координация“ към Държавна агенция „Електронно управление“.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.