Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Председателят на Държавна агенция за закрила на детето се обяви срещу цензурата на добрите новини по време на визитата си в Молдова

09.10.2017г.

„Независимо от преместването на нашата презентация в друг панел се надявам, че съм сред общност, на която разчитам, че не би цензурирала добрите практики и новини‘‘- С тези думи г-жа Кънева се обърна към аудиторията по време на Тринадесетата световна среща на българските медии в столицата на Молдова-Кишинев.

Ива Иванова, представител на Съвета н<span class="text_exposed_show">а децата, трогна присъстващите с презентацията на тема „Могат ли възрастните да мислят като деца и трябва ли децата да мислят като възрастни‘‘
Чрез тази презентация Ива запозна представителите на българските медиите и международните кореспонденти със съществуващия консултативен орган към Правителството - в лицето на Съвета на децата.
В презентацията си тя подчерта значимостта на детската гледна точка по въпроси, които засягат правото на децата на защита, развитие и участие в обществено-политическия живот. Ива наблегна на важността за съществуващ мост между деца и възрастни, както и взаимната чуваемост. В презентацията бяха посочени и някои от важните кампании, инициирани от Съвета на децата и постиженията на тези кампании.</span>
<div class="text_exposed_show">

След проведените срещи на г-жа Кънева с Детския омбудсман на Молдова - г-жа Майя Бънъреску, Главния съветник на министър-председателя по обществени политики - г-жа Виорелия Молдован-Бътрънак и Министърът на здравеопазването, труда и социалната закрила - г-жа Стела Григораш, дейността на Държавна агенция за закрила на детето получи признание.
Непосредствено след проведените срещи между г-жа Офелия Кънева и молдовските държавници, тя поучи покани за включване в техни конференции, както и желание от тяхна страна за съвместна работа и ползване на българския модел за детско участие.

Всичко това категорично подчерта участието на Държавна агенция за закрила на детето съвместно със Съвета на децата, както в форума на БТА така и в създаване на контакти, предстоящо сътрудничество между българските и молдовските институции, закрилящи правата на детето.

</div>