Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани връчи награда “Заедно”

02.07.2010г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани взе участие в церемонията по връчване на годишните награди за най-добра кампания за набиране на средства “Заедно”. Наградите се връчват за пета поредна година от фондация “Работилница за граждански инициативи”.

Призът за най-добра кампания на неправителствена организация получи Сдружение “Виктория 04”- Велико Търново за кампанията “Песента носи надежда”, чиято цел е набиране на средства за оборудване на ателие за арт-терапия за Дневния център за деца с увреждания във Велико Търново.

Наградата за най-добра кампания взе Фондация “И аз мога”, която подпомага децата с увреждания.

Наградата за Най-иновативна кампания взе “Виваком” с инициативата “Жълти стотинки”, която ще спомогне за изграждането на Институт за детско психично здраве и развитие за децата аутисти.

Отличените получиха специална грамота и статуетка. Награденият в категория “Най-добра кампания на Неправителствена организация” получи и специалната награда от 2000 лева.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.