Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева бе специален гост на децата от детска градина „Мирослава“

24.11.2017г.

Тя се запозна с условия за цялостно развитие на детската личност и придобиване на съвкупност от компетентности, които се прилагат от екипа на градината. Чрез тях се осигурява подкрепа за личностно развитие на 132-те момчета и момичета, които я посещават.

Акцент в работата е приобщаването на малчуганите към българските традиции и обичаи за формиране на национални и общочовешки ценности чрез организиране на спортни състезания, експедиции, нетрадиционни празници и развлечения, и др. Уроците по милосърдие, съпричастие и добродетелност се възпитават в децата и чрез провеждане на благотворителни кампании, в които вземат активно участие и учители, родители,  социални партньори.

Г-жа Кънева бе впечатлена от осигурените отлични условия за интелектуално, емоционално и личностно развитие чрез изграждане на иновационна образователна среда и съвременен мениджмънт в детската градина. Сградата е санирана, светла и просторна, с изграден физкултурен салон, басейн  и оборудвани дворни площадки. А от началото на 2017 г. при обучението, възпитанието и социализацията на децата в първа възрастова група се прилага метода на Мария Монтесори и се следва принципа " Помогни ми да се справя сам".

Директорът на Детска градина „Мирослава“ сподели с председателя на ДАЗД, че работата на екипа й е насочена към търсене на нови предизвикателства и възможности, които да осигурят промяна за по-добро качество в образователния процес. Целта на персонала е да продължат да развиват в децата най-добрите знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищната среда.