Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова взе участие в 61-вото заседание на Комитета по културни, образователни и социални въпроси на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова взе участие в 61-вото заседание на Комитета по културни, образователни и социални въпроси на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество

02.10.2023г.

Председателят на Държавна агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова взе участие в 61-вото заседание на Комитета по културни, образователни и социални въпроси на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество. Основната тема на  заседанието беше „Ролята на парламентите за укрепване на политиките в областта на закрилата на детето в държавите - членки на Черноморското икономическо сътрудничество”.
Д-р Иванова запозна делегатите с основните функции и дейности на Държавната агенция за закрила на детето, като подчерта, че приоритет на Агенцията е провеждането и надграждането на добри и работещи политики за всяко едно дете и семейството му. Тя акцентира и важната роля на ДАЗД в изготвянето на законодателни промени по наболели теми, така че да се гарантира защитата и спазването правата на децата. Едно от последните изменения, прието по инициатива на Държавната агенция за закрила на детето, е забраната за употреба на т.нар. райски газ, обясни д-р Теодора Иванова и допълни, че в момента екипа на ДАЗД работи по проект за промени в Семейния кодекс, свързани с настойничество и попечителство.
„За Държавната агенция за закрила на детето основен приоритет е и постоянното подобряване и надграждане на Националната телефонна линия за деца 116 111. Изключително важно е функционирането на Линията, защото чрез нея всяко едно дете на територията на страната може да бъде изслушано и да получи подкрепа 24 часа в денонощието. И не само децата, а и всеки възрастен, който е загрижен за дете. Също така НТЛД 116 111 е и един от най-бързите и удобни начини за подаване на сигнал за дете в риск“, каза още д-р Теодора Иванова по време на 61-вото заседание на Комитета по културни, образователни и социални въпроси на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество.
Тя запозна участниците в заседанието с ролята и дейността на Съвета на децата към председателя на ДАЗД, като акцентира, че тази година единствения национален детски консултативен орган отбеляза своя 20-годишен юбилей.
Форумът беше открит от председателя на Народното Събрание Росен Желязков.