Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова се срещна с представителят на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България Седа Кузуджу

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова се срещна с представителят на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България Седа Кузуджу

04.10.2023г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова се срещна с представителят на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България Седа Кузуджу. Теми на разговора бяха непридружените деца-чужденци, включително търсещите или получили международна или временна закрила в България, законодателната рамка на страната, както и правомощията и дейността на Държавната агенция за закрила на детето.
„Да бъде осигурена защитена и подходяща среда за всяко дете на територията на България е основния приоритет на Държавната агенция за закрила на детето. Знаем, че има още много какво да се направи за всички деца търсещите или получили международна или временна закрила в България, но ние полагаме всекидневни усилия те да получат необходимата подкрепа и помощ“, заяви д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД.
Д-р Иванова запозна Седа Кузуджу с „Координационния механизъм за взаимодействие между институциите и организациите при случаи на непридружени деца или разделени от семействата си деца чужденци, намиращи се на територията на Република България, включително децата, търсещи и/или получили международна или временна закрила“, който беше разработен по настояване на ДАЗД. Основната му цел е да се осигури ефективна координация и съгласуваност при изпълнението на конкретните задължения на всички ангажирани субекти с непридружени малолетни и непълнолетни лица чужденци, за да се гарантира спазването на правата им.
Държавната агенция за закрила на детето извършва и планови проверки в регистрационно-приемателни центрове и териториални поделения към тях на територията на страната, с цел повишаване качеството на грижа, подобряване на междуинституционалното сътрудничество и гарантиране правата на настанените там деца, допълни д-р Иванова.