Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова участва в национална конференция “Децата в дигиталния свят: Заедно за безопасен интернет за децата в България“

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова участва в национална конференция “Децата в дигиталния свят: Заедно за безопасен интернет за децата в България“

09.11.2023г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова участва в откриването на национална конференция “Децата в дигиталния свят: Заедно за безопасен интернет за децата в България“.
Д-р Иванова подчерта, че осигуряването на безопасна и сигурна онлайн среда за децата е един от водещите приоритети за ДАЗД и припомни, че Агенцията в партньорство с Черноморска академия за сигурност проведе анкета с над 4000 ученици на територията на община Варна и София – град. Проучванията показаха, че в морската ни столица над 50% от децата влизат в социални мрежи поне пет пъти на ден. 25% са в интернет пет и повече часа на ден. 66% са получавали покани за приятелство от непознати, 22% споделят, че поканите от непознати са за срещи на живо с тях.
Резултатите от анкетите сред учениците на територията на София-град също не се различават. Почти 40% от анкетираните имат познати, които използват фалшива самоличност. 26% са получавали предложения за подаръци от непознати хора в мрежата. 32% от анкетираните деца не са споделили с никого, че са били жертва на кибертормоз.
Д-р Иванова допълни, че интернет предоставя много възможности за знания и уместни за детската възраст забавления и развлечения, от които децата не е редно да бъдат лишавани, но е изключително важно от съвсем ранна детска възраст да бъдат научени на дигитална и медийна грамотност.
Осъзнавайки новите предизвикателства и все повече увеличаващото се време, през което децата са в интернет, положихме всички усилия и Държавната агенция за закрила на детето стартира чат приложение към Националната телефонна линия за деца 116 111, така че децата да имат възможността по един много лесен за тях начин да потърсят съвет, подкрепа или да съобщят за дете в риск. Това беше много важно за ДАЗД, защото се стремим да сме готови да отговорим на нуждите на децата и да гарантираме достъпа им до достоверна информация и възможност за разговор в реално време с подготвен специалист, който да ги посъветва и подкрепи в точния момент“, заяви д-р Теодора Иванова.
Една от основните оперативни цели на Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2023 - 2026), изработена под ръководството на ДАЗД е именно гарантиране правото на закрила на децата от насилие чрез информационните и комуникационните технологии. Част от дейностите включват развиване на дигитално-медийна грамотност на учениците в часовете и извънкласните дейности. В изпълнението на дейностите е заложено и работа с родителите, близките на децата и професионалистите, които работят с тях, така че самите те да имат познанията и необходимата информация за онлайн пространството и най-вече кибертормоза, допълни още тя.
Участие в панелната дискусия „Ситуацията в момента и предизвикателствата пред България“ активно участие взеха представители на Съвета на децата към председателя на ДАЗД, както и експерти от Агенцията.