Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева представи доклада си ,,Детето на XXI-ви век" на научна конференция

10.10.2017г.

Офелия Кънева, председател на Държавната агенция за закрила на детето,  представи своя научен доклад  „Детето на XXI-ви век пред  академичната общност на интердисциплинарната научна конференция „Детето като ценност“ .

Конференцията бе организирана от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски‘‘ .  Тя се състоя от 9 до 11. октомври в Пампорово.