Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева бе изслушана по време на заседание на Комисията по

22.06.2017г.

[su_slider source="media: 2769,2770,2771,2772,2773,2774,2775" limit="84" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"] [/su_slider]

Изслушването бе относно осъществяване на сътрудничество на ДАЗД с образователните институции за гарантиране правата на децата. Председателят на държавната агенция за закрила на детето запозна присъстващите с приоритетите на агенцията за 2017 година, както и с отчета за извършената работа в рамките на 1-ви юни 2016 година до 1-ви юни 2017 година.

Госпожа Кънева представи на присъстващите депутати Националната телефонна линия 116 111 и поиска от тях съдействие за популязирането й сред децата, учителите, лекарите, родителите и цялото общество. За новата учебна година е предвидено НТЛД 116 111 да бъде отпечана на кориците на учебниците.

Депутатка от „БСП за България“ Ирена Атанасова разкритикува ДАЗД за това, че агенцията не помага на българските учители и изобщо липсва присъствието й в учебните заведения. Янка Такева, председател на Синдикат на българските учители в България заяви по време на изслушването,че 80 % от детските градини и училищата нямат доверие на Държавната агенция за закрила на детето, като тя се позова на проучване, направено от синдикатите. Г-жа Такева също разкритикува работата на агенцията, която винаги „прехвърля вината за агресията между ученици и между ученици и учители, върху учителите и се държи високомерно и арогантно“.

Председателят на ДАЗД Офелия Кънева заяви, че „критиките им са основателни и абсолютно точни относно работата на агенцията“ и че приема всички отправени забележки и ще направи всичко възможно, това да не се допуска повече от страна на Държавната агенция. „Повече не бива нито едно дете и нито един учител да не бъде подкрепен от ДАЗД и органите по закрила в България“.