Председателят на Държавната агенция за закрила на детето – д-р Елеонора Лилова е на двудневно учебно посещение в британски Център за деца и семейства

28.11.2018г.

 

Д-р Елеонора Лилова е на Учебно посещение в „Център за деца и семейства“, гр. Корби, Великобритания, в периода 28-29 ноември. Посещението се финансира от посолството на Великобритания в България и фондация „За нашите деца“, в рамките на изпълнявания от организацията проект „Грижа в ранната възраст“. Целите на визитата са: посещение на доказана добра практика в услугите за ранно детско развитие във Великобритания, обогатяване на разбирането на участниците за интегрираните услуги за ранно детско развитие и начините на постигане на интегриран подход, изграждане на знания за подходите в сферата на работа с родители; изграждане на знания за подходите в сферата на професионалните умения на работната сила; В двудневната програма са включени: История и представяне на Център за деца и семейства „Пен Грийн“, подходи за развитие и интегриране на услугите в Центъра, подходи за работа с родители и привличането им в работата на услугата; начини на работа в Пен Грийн; среща с родители – потребители на услугите Пен Грийн.  

Глобалната цел на работното посещение е как видяното в Пен Грийн може да бъде приложено в България. Освен председателят на ДАЗД – д-р Елеонора Лилова, участници в посещението са и експерти от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Столична община, представители на Фондация „За нашите деца“.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.