ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО СЕ СРЕЩНА С КМЕТА НА СОФИЯ

30.01.2019г.

На 30.01.19 г. от 14:00 часа в сградата на Столична община се състоя работна среща между председателя на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова и кмета на София Йорданка Фандъкова.

На срещата бяха обсъдени съвместни инициативи в социалната сфера. Столичната община и Държавната агенция са партньори в работата по осигуряване на социални услуги за деца.

Бяха обсъдени теми, свързани с честването на 30-годишнината от подписването на Конвенцията на ООН за правата на детето, както и съпътстващи инициативи и събития, по предложение на д-р Лилова.

Г-жа Фандъкова подкрепи усилията на председателя на ДАЗД, в контекста на направеното в последната година. Кметът Фандъкова посочи, че Столична община има ясни приоритети в областта на социалната сфера. София развива социалните услуги за деца и възрастни, а от миналата година е факт и Споразумение за сътрудничество с 26, работещи на територията на общината, неправителствени организации в социалната сфера.

Приоритет в работата на ДАЗД е и бъдещата Национална стратегия за детето с програмен период 2019–2030 година. Кметът изрази своята увереност, че Държавната агенция за закрила на детето ще изиграе роля на своеобразен координатор между институциите и неправителствения сектор, и че ще бъде гарант за изпълнението на стратегическите политики към детето.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.